Elérhetőségeink

Levelezési címünk:
6723 Szeged, Szamos u. 2. 1/5.

E-mail címünk:

T-Com
Történetünk

2004. augusztus 25. nappal jegyezték bírósági nyilvántartásba a Kórházpedagógusok Egye-sületét, mely közhasznú országos érdekvédelmi szervezetként a pécsi kórházpedagógusok kezdeményezésére jött létre. Célja az ország egészségügyi intézményeiben egymástól elszigetelten dolgozó pedagógusok összefogása, egységes szakmai szemléletmód kialakítása, konferenciák, képzések szervezése, külföldi partnerkapcsolatok kiépítése, erősítése.

Eddig elért eredményeink:
 • Empátia című szakmai folyóirat megjelentetése, évente két alkalommal.
 • 2003 óta kapcsolat a tübingeni gyermekklinika kórháziskolájával, részvétel szakmai talál-kozóikon.
 • 2003 óta tagjai vagyunk a HOPE-nak, mely a kórházpedagógusok nemzetközi szervezete, melynek közel harminc európai ország a tagja
 • W. Hacker, a tübingeni kórháziskola alapítója, évenként képzéseken segíti munkánkat-Pécs
 • - 2003 óta német kórházpedagógiai szakmai anyagok folyamatos fordítása, adap-tálása-Pécs
 • 2005. – Kórházpedagógusok I. Országos Találkozójának megszervezése, lebonyolítása-Pécs
 • 2007. – Kórházpedagógusok II. Országos Találkozójának megszervezése, lebonyolítása-Pécs
 • 2008. – Segítő Szakemberek Országos Találkozójának megszervezése, lebonyolítása-Pécs
 • 2006-2008. a pécsi Kórháziskola Program működtetése pályázatok, támogatók útján.
 • 2008. "Harmonizáló harmóniák" zeneterápiás program indítása a PTE ÁOK Gyermekkli-nika onkohaematológiai osztályán a MOL támogatásával
 • 2009. társszervezői vagyunk a Segítőszakemberek II. Országos Találkozójának, mely Kiskőrösön kerül megrendezésre
 • 2009 - Elnyerjük a Magyar Telekom Nyrt. három éves támogatását
 • 2010. - A Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából egy éves képzési program indul az ország kórházpedagógusai számára
 • 2010.- Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet támogatásával képzést szervezünk és módszertani ajánlást dolgozunk ki
 • Segítőszakemberek III. Országos Találkozójának szervezése, lebonyolítása-Pécs