Elérhetőségeink

Levelezési címünk:
6723 Szeged, Szamos u. 2. 1/5.

E-mail címünk:

T-Com
Irodalomjegyzék
 • Adler, Alfred: Életünk jelentése,Bp. 1994.Kossuth Könyvkiadó
 • Angster Mária: A halál árnyékában, In.: Gyerekek, szülők, pszichológusok, szerk.: Popper Péter, Feuer Mária, Bp, 1992. Akadémiai Kiadó
 • Aries, Philippe: Gyermek, család, halál, Bp. 1987. Gondolat
 • Asen, Eia dr.: A boldog család és a hozzávezető út, Bp, 1995.Park Könyvkiadó
 • Bagdy Emőke: Altruizmus, segítő hivatás, személyiség, In.: Az első találkozás jelenségvilága a segítőkapcsolatban, szerk.: Kállai János- Gál Béla, Bp. 1999. Janus/Osiris
 • Balogh Klára: Gyermekkori pszichés zavarok és a trianguláció In.:Család- pszichiátria-terápia, szerk.: Dr. Koltai Mária Bp. 2003.Medicina Könyvkiadó Rt.
 • Bettelheim, Bruno: Az elég jó szülő, Bp, 1994. Gondolat
 • Bishop, Beata: Ideje a gyógyításnak Bp. 1990. Egészségforrás Kiadó
 • Bombeck, Erma: Azt akarom, hogy kinőjön a hajam, Bp, 1996. Rákbetegek Országos Szövetsége
 • Buda Béla: A közösségi pszichológia jelentősége, In.: Buda B.: Mentálhigiéné, Bp. 1994. Animula
 • Cole, M-Cole, S.R.: Fejlődéslélektan, Bp. 1998.Osiris Kiadó
 • Csabai Márta-Erős Ferenc: Testhatárok és énhatárok, Bp, 2000. Jószöveg Műhely Kiadó
 • Csürke József-Vörös Viktor-Osváth Péter-Árkovits Amaryl: A lélektani krízis elméleti háttere, In.: Csürke J.- Vörös V.- Osváth P.- Árkovits A.: Mindennapi kríziseink, Bp. 2009. Oriold és Társai Kiadó
 • Dethlefsen, Thorwald: A sors mint esély, Bp, 1992. Arkánium Kiadó
 • Dormán Hajnalka dr.: Pszichoszomatikus és krónikus beteg a családban, In.: Családorientált gyógyítás az alapellátásban, szerk.: Dr. Koltai Mária, Pécs, 1994. Pécsi Orvostudományi Egyetem
 • Dudgeon, Debora: A betegség szociális hatása, In.: Segítségnyújtás a végeken, szerk.: Cseri Péter, Bp. 2002. Magyar Hospice Palliatív Egyesület
 • Erikson, Erik H.: Gyermekkor és társadalom, Bp, 2002.Osiris Kiadó
 • Ferrel, Betty R.: A család In.: Segítségnyújtás a végeken, szerk.: Cseri Péter, Bp. 2002. Magyar Hospice Palliatív Egyesület
 • Gergelyné Tóth Éva dr.: Szasz, Ewing-kór a young korban, Bp, 2009.AD Librum
 • Goldberg I.-Goldberg H.: Áttekintés a családról, Bp. 2008. Animula Kiadó
 • Haberle, Heide-Niethammer, Dietrich: Élni akarok mindennap, Pécs, 2004. Tölösi Péter Alapítvány
 • Hárdi István dr.: A lélek egészségvédelme, Bp,1992. Springer Hungarica Kiadó Kft.
 • Hegedűs Katalin-Pilling János-Kolosai Nedda-Bognár Tamás: Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdje, In.: Segítségnyújtás a végeken, szerk.: Cseri Péter, Bp. 2002. Magyar Hospice Palliatív Egyesület
 • Hermann Erzsébet-Berlin Iván: Család és betegség, In.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, szerk.: Bernáth László- Solymosi Katalin, Bp.1995. ELTE Eötvös Kiadó
 • Kelemen Gábor dr.:A családorvos rendszerszemléletű tevékenységét érintő szemléleti és gyakorlati kérdések, In.: Családorientált gyógyítás az alapellátásban, szerk.: Dr. Koltai Mária, Pécs, 1994. Pécsi Orvostudományi Egyetem
 • Kerezsi Klára: Gyermek, család, társadalom In.: Gyermek, család, társadalom, Bp. 1996. Hilschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület
 • Koltai Mária dr.: Gyermekbetegségek mint a családrendszer működészavarainak kifejezői, In.: Családorientált gyógyítás az alapellátásban, szerk.: Dr. Koltai Mária Pécs, 1994. Pécsi Orvostudományi Egyetem
 • Koltai Mária dr.: Veszteség, halál, gyász a családban, In.: Családorientált gyógyítás az alapellátásban, szerk.: Dr. Koltai Mária, Pécs, 1994. Pécsi Orvostudományi Egyetem
 • Komlósi Piroska: A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelkiegészségére, In.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, szerk.: Bernáth László- Solymosi Katalin, Bp.1995. ELTE Eötvös Kiadó
 • Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia, Bp, 1998.ELTE Eötvös Kiadó
 • Kübler-Ross, Elisabeth: A halál és a hozzávezető út, Bp. 1988. Gondolat
 • Lenville, Patricia W.: Az énkép- komplexitás mint kognitív védelem a stresszel összefüggő betegségekkel és a depresszióval szemben, In.: Énelméletek, Személyiség és egészség, szerk.: V. Komlósi Annamária- Nagy János, Bp. 2003.ELTE Eötvös Kiadó
 • Minuchin, P-Colapinto J.-Minuchin S.: Krízisről krízisre, Bp. 2002. Animula
 • Moretti Magdolna- Németh Attila: "Figyelj rám, mintha jel volnék!" Bp. 2008.Medicína Könyvkiadó Zrt.
 • Nagy Mária Ilona: A gyermek és a halál, Bp.1997.Pont Kiadó, Reprint kiadás
 • Newman, Fran: Gyermekek krízishelyzetben, Bp, 2002. Pont Kiadó
 • Onnis, Luigi: A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete, Bp, 1993. Animula
 • Pilling János: Orvosi kommunikáció, Bp. 2004. Medicina
 • Polcz Alain: Meghalok én is?, Bp, 1993. Századvég Kiadó
 • Pulay Klára: A kötődésről és az anya hiányáról, In.: Fejlődéslélektani szöveggyűjtemény, szerk.: Bernáth László- Solymosi Katalin, Bp.1995. ELTE Eötvös Kiadó
 • Ranschburg Jenő dr.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Bp. 1998. Nemzeti Tankönyvkiadó
 • Riskó Ágnes: Bevezetés az onkopszichológiába, 1999. előadás jegyzet, ? fénymásolat
 • Riskó Ágnes: Pszichoanalitikus pszichoterápia onkológiai kezelés alatt álló rákos betegekkel. Az intenzív szupervízió. In.: Pszichiatria Hungarica, 1997.12, 525-5
 • Smith, Carol R.: A halállal és a gyásszal kapcsolatos tudás: egy értelmezés, In.: Segítségnyújtás a végeken, szerk.: Cseri Péter, Bp. 2002. Magyar Hospice Palliatív Egyesület
 • Smith, Susan: Kommunikáció az ápolásban, Bp.1998. Medicina
 • Tari Annamária: Sejtem…a daganatos betegségek pszichológiája Bp. 2008. Európa Kiadó
 • Telkes József: A krízisintervenció jelentősége a mentálhigiénés gyakorlatban, In.: Közösségi mentálhigiéne, szerk.: Gerevich József, Bp. 1989. Gondolat
 • Yalom, I.D.: Egzisztenciális pszichoterápia, Bp. 2008. Animula
 • Winnicott, D.W.: Az egyén fejlődése és a család, Bp, 2004. Animula